Rehabilitering i Enköping

Rehabilitering är en viktig del av återhämtningen för många patienter som drabbats av skador eller sjukdom. Att kroppen förändras under livets gång är något vi måste acceptera men förändringarna kan bero på olika händelser. Ibland sker det på grund av åldrande eller omställningar i kroppen såsom en graviditet men det kan också bero på skador, sjukdomar eller olyckor. Oavsett vad som ligger till grund för att du behöver rehabilitering i Enköping, är det en stor del i arbetet för hur man går vidare. Målet med rehabilitering är att du ska återfå den funktion du förlorat, på bästa sätt.

När du besöker oss för rehabilitering och fysioterapi, behöver du inte ha någon remiss. Du har alltid rätt att själv välja vem du vill gå till för sjukgymnastik och rehabilitering i Enköping oavsett vilken vårdcentral du tillhör. Vi är också anslutna till Region Uppsala vilket betyder att ditt besök ingår i högkostnadsskyddet. Du betalar därför bara en patientavgift till dess att ditt frikort börjar gälla.

 

När behövs rehabilitering?

Ibland uppstår det komplikationer under en operation, graviditet eller förlossning. Det kan handla om att man har en kvarvarande smärta efteråt eller att någonting inte riktigt gått som planerat så man har fått nedsatt känsel eller rörlighet i vissa delar av kroppen. Det är heller inte helt ovanligt att patienten har ont någonstans men inte vet att det beror på en skada. Genom att besöka en sjukgymnast om du har ont så kan man ta reda på var smärtan/skadan finns och hur man på bästa sätt genom rehabilitering kan förbättra den.

Rehabilitering betyder att man genom vissa aktiviteter försöker få tillbaka sin förmåga i den skadade delen. Det kan till exempel handla om att återfå sin styrka i en arm eller ben efter en skada eller hur man kan träna upp sig till bästa möjliga förmåga. Rehabilitering tar tid och kräver tålamod från patienten. Det kan vara en både tidskrävande och frustrerande process så man måste försöka komma ihåg att rehabiliteringen hos sjukgymnasten alltid är till för att på sikt uppnå sitt/sina mål. Vi som arbetar på Aktiv Fysioterapi och med rehabilitering i Enköping har en stor kunskap inom hela området av ortopedisk kirurgisk rehabilitering, axelrehabilitering och rehabilitering inom kvinnohälsa och bäckenbottenbesvär. Vi hjälper dig att komma tillbaka i din egen takt.

 

Rehabilitering i Enköping

Rehabiliteringsprocessen består ofta av flera delar. Det är vanligt att en sjukgymnast/fysioterapeut hjälper dig med den del som gäller kroppens rörlighet. Sjukgymnasten hjälper till med rehabilitering av ortopediska eller neurologiska skador för att du ska få tillbaka din tidigare styrka och bli mer självständig i din vardag. Vi på Aktiv Fysioterapi hjälper dig med rehabilitering av allt från ryggsmärta, smärta i knä eller fötter till huvudvärk och inkontinensbesvär. Med hjälp av olika övningar kan du ofta själv utföra din behandling men det är viktigt att följa fysioterapeutens rekommendation. Vi är specialister inom ortopedi och kan därför hjälpa till att återfå rörlighet och muskelstyrka vid många olika typer av skador.

 

Hur länge behövs rehabilitering?

Rehabilitering är ett omfattande begrepp för olika delar i en process som syftar till att återställa en person till deras tidigare tillstånd av hälsa eller funktion. Det kan betyda olika saker beroende på skadan och tillståndet. Oftast så innebär rehabilitering en kombination av fysisk och mental träning för att främja hälsan och livskvaliteten oavsett funktionsnedsättning. Därför är det svårt att ge ett svar på hur länge rehabilitering behövs. Det kan också innebära förändringar i hemmiljö, livssituation och anpassning av omgivningen för att möjliggöra återhämtningen. En del av dessa insatser kan behöva pågå en kortare tid medan andra kan vara sådant som får vara en del av vardagen under lång tid fram.

 

Långsiktig rehabilitering i Enköping

För oss är det viktigt att din rehabiliteringsprocess är helt anpassad för dig och dina behov. Vi vill att du känner dig trygg och bekväm både med oss och med de övningar vi gör. När vi arbetar med rehabilitering lägger vi alltid en långsiktig plan för att säkerställa att vi når våra mål. Vi vet att det kan vara en väldigt påfrestande process med rehabilitering, både psykiskt och fysiskt, och vill därför säkerställa att du alltid får tillbaka någonting som skapar hopp och tilltro framåt. Det kanske absolut viktigaste när det gäller att rehabiliteras från en skada eller sjukdom, är att inte ge upp. Vi arbetar tillsammans med dig efter alla våra bästa förmågor.

 

Behandling vid rehabilitering

Behandlingarna du får under rehabilitering i Enköping kan se väldigt olika ut. För de flesta skador och besvär finns det övningar som lindrar smärtan. Det är ofta rörelse och träning i olika former som anpassas efter din förmåga och rörlighet just nu. Ibland är det också förändringar av levnadsvanor som behövs. Vi utför även akupunktur som smärtstillande behandling och har sett goda resultat av att använda detta.

När det gäller rehabilitering i form av träning och rörelse finns det olika metoder att använda sig av. Beroende på hur nedsatt förmåga man har så kan träningen bestå av att man ska komma i eller ta sig ur sängen, få gång- och trappträning, träna styrka och balans eller att träna på hur man kan använda hjälpmedel från andra instanser i sin vardag. Rehabilitering är vanligt efter exempelvis en stroke och då kan den bestå av övningar för att återfå rörlighet och kontroll i en kroppsdel. Vi har arbetat med fysioterapi och rehabilitering sedan 15 år tillbaka och känner oss därför väldigt trygga i att garantera att vi kommer göra allt vi kan för att du ska återfå kontrollen över ditt liv.

 

Bra att veta om rehabilitering

  1. Rehabilitering är en process som syftar till att återställa fysiska, mentala eller sociala funktioner efter att man blivit skadad eller sjuk.
  2. Det är högst individuellt vad rehabilitering innebär. Övningar och sjukgymnastik anpassas alltid efter individen för att rehabiliteringen med fysioterapi ska ge bästa resultat.
  3. Rehabilitering är oftast en lång och krävande process. Det kräver engagemang från den som genomför behandlingen och behövs ofta stöd från flera håll för att det ska fungera optimalt.

 

Boka tid utan remiss!

Det krävs ingen remiss för att boka tid hos en fysioterapeut/sjukgymnast, du får själv välja till vem du vill gå till, oavsett vilken vårdcentral du tillhör.

Boka tid direkt här eller ring 0171-248 88

Kontakta mig via vårt formulär

Medlem i Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, LSR